DUYURULAR

HABERLER
v

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

 • Jeositlerin ve jeolojik miras öğelerinin belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve araştırmalar yapmak.
 • Manisa ili ve yakın çevresinde var olan doğal ve jeolojik mirasın korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak.
 • Manisa ili ve yakın çevresinin sahip olduğu doğal ve jeolojik mirasın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak.
 • Manisa ili ve yakın çevresinde önem arz eden doğal miras öğelerinin görsel dokümantasyonunu yapmak ve yayınlamak.
 • Jeolojik mirasla ilintili yerel motifler ve kültürel öğeleri araştırmak ve bu değerleri topluma kazandı
 • Doğal ve jeolojik mirası temel alan, toplumu doğayla bütünleştirici sportif ve eğitici faaliyetleri teşvik etmek, organize etmek.
 • Manisa ve çevresinin uluslararası bir jeoturizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapmak ve yaptı
 • Üniversitemiz bünyesinde bulunan ilgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeyde ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.
 • Bölgede araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve lojistik destek sağlanması,
 • Türkiye’nin jeopark potansiyelini ortaya koymak ve ileriye yönelik yeni sahaların stratejik planlarını yapmak üzere ulusal jeosit envanterinin çıkarılması ve veri tabanına aktarılması.
 • Jeoparklarla ilgili ulusal ölçekte bilgilendirici, farkındalığı artırıcı yayınlar yapmak.
 • Jeopark alanında çalışan bilim adamlarının entegrasyonunu sağlamak için akademik faaliyetler organize etmek.
 • Jeoparklarda kullanılmak üzere jeo-eğitim materyal ve yöntemlerin geliştirilmesi, pilot sahalara uygulanması ve yaygınlaştırılması.
 • Jeolojik ve doğal mirasın sürdürülebilir kullanımına dayalı yeni bir turizm tipi ve yerel kalkınma aracı olan jeoturizm konusunda araştırma ve pilot uygulamalar yapmak.
 • Merkez bünyesinde jeopark alanında yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmek suretiyle gerekli uzman personel ve akademisyenlerin yetiştirilmesi.

MERKEZİN AMACI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi (JARUM)’nin 6 Ekim 2013 tarih ve 28787 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte belirtildiği üzere üç temel kuruluş amacı vardır. Bunlar :

 • Her yönü ile büyük bir hazine olan Türkiye’nin jeolojik ve doğal miras alanlarının tespiti, dokümantasyonu ve takibine yönelik bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek.
 • Jeolojik ve doğal mirasın korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik toplumda çevre bilinci oluşturma ve farkındalığı artırıcı, eğitim, promosyon ve aktiviteler düzenlemek.
 • Kurulacak olan yeni jeoparkların kuruluşuna rehberlik etmek.

İLETİŞİM

Telefon: 0 (236) 231 33 22

Faks     : 0 (236) 233 10 00

Adres   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi (JARUM) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Yunusemre/Manisa

E-posta  : ferhat.arslan@cbu.edu.tr

 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2020 | Güvenlik ve Gizlilik